ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
Η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Αμμοχώστου, μέσω της προώθησης του Μέτρου 19 – LEADER «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες», στηρίζει την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων...
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος, είναι η αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις λόγω δασικών πυρκαγιών και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών στις καμένες περιοχές. ..
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη της Β΄ Προκήρυξης του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων από 01/03/2018 μέχρι 30/6/2018, σύμφωνα με τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του 2016. Επισημαίνεται, ότι το Τμήμα Γεωργίας θα εξακολουθήσει να δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, για τη χορήγηση βεβαίωσης για παροχή υπηρεσιών Αγροτουρισμού, άσκηση Παραδοσιακού Επαγγέλματος ή/και απόκτηση εισοδημάτων από την παραγωγή Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων μέχρι τις 15/06/2018...
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα...
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου μέσω του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» (ΕΠΘΑ) 2014-2020, της Προτεραιότητας 4: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣH και του Μέτρου 4.4 «Δραστηριότητες Συνεργασίας» ,έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας...
Αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέωςαρ. 1. Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 10:30 –13:30..
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη βράβευση της Ορεινής Λάρνακας στο διαγωνισμό «Άριστου Ευρωπαϊκού Προορισμού για το πολιτιστικό τουρισμό», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Destinations of Excellence – EDEN 2017, «Cultural Tourism»...
Η ανάπτυξη ελεύθερα προσβάσιμης ηλεκτρονικής τράπεζας εργαλείων γνώσης για στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη πλατφόρμας για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (σε start ups και υφιστάμενες επιχειρήσεις) είναι μερικά από τα παραδοτέα του έργου...
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΕΝΖΥ 10:00-14:30..
Μέσω του ERMIS-Floods σχεδιάζεται μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Αντιμετώπιση και Διαχείριση Πλημμυρών και άλλων Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν και τις πιθανότητες και τις επιπτώσεις φυσικών φαινομένων που προκαλούν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και μεγάλες ζημιές στο περιβάλλον και την οικονομία. ..
Νέα 11 - 20 από 50 [Σελίδες 5]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email