ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Σωτήρας τη Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 και ώρα 17.45..
Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει χορηγία αξίας €15.000 για κοινότητες και Δήμους δήμους για να δημιουργήσουν hotspot Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα, πλατείες...
Η εταιρία ΑRISTOLEO LTD και η Αναπτυξιακή Εταιρία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου σας προσκαλούν στο συνέδριο με θέμα «Το μέλλον του ελαιολάδου» το οποίο θα λάβει χώρα στις 27-28 Απριλίου και ώρα 09:30 – 18:00 στην αίθουσα Λεβέντη του Πανεπιστημίου Κύπρου...
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας...
Η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Αμμοχώστου, μέσω της προώθησης του Μέτρου 19 – LEADER «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες», στηρίζει την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων...
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος, είναι η αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις λόγω δασικών πυρκαγιών και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών στις καμένες περιοχές. ..
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη της Β΄ Προκήρυξης του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων από 01/03/2018 μέχρι 30/6/2018, σύμφωνα με τον περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του 2016. Επισημαίνεται, ότι το Τμήμα Γεωργίας θα εξακολουθήσει να δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, για τη χορήγηση βεβαίωσης για παροχή υπηρεσιών Αγροτουρισμού, άσκηση Παραδοσιακού Επαγγέλματος ή/και απόκτηση εισοδημάτων από την παραγωγή Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων μέχρι τις 15/06/2018...
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα...
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου μέσω του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» (ΕΠΘΑ) 2014-2020, της Προτεραιότητας 4: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣH και του Μέτρου 4.4 «Δραστηριότητες Συνεργασίας» ,έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας...
Νέα 21 - 30 από 65 [Σελίδες 7]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email