ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Δράσεις Προγράμματος

«Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

ΠΟΣΟ

%

19.2.1

Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

480.000

50%

19.2.2

Σχέδιο Χορηγιών για Δράσεις οικοτεχνίας, χειροτεχνίας

20.000

50%

19.2.3

Σχέδιο Χορηγιών για Επισκέψιμα Αγροκτήματα

320.000

50%

19.2.4

Σχέδιο Χορηγιών για Καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα

120.000

50%

19.2.5

Προώθηση, Εφαρμογή και Έλεγχος Σήματος Ποιότητας στην Ορεινή Λάρνακας

80.000

100%

19.2.6

Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

120.000

100%

19.2.7

Σχέδιο Εκπαίδευσης  (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αγροτουρισμού-Εναλλακτικού Τουρισμού)

64.000

100%

19.2.8

Σχέδιο Εκπαίδευσης  (Διαχείριση Ολικής Ποιότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων)

64.000

100%

19.2.9

Σχέδιο Εκπαίδευσης (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα κατάρτισης στο αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης και Αναψυχής)

64.000

100%

19.2.10

Έργα Δημοσίου Συμφέροντος (Αναπλάσεις, Μουσεία, Πολυκέντρα κλπ)

860.678

100%

19.2.11

Καινοτόμα Δράση - Περιήγηση στην Ιστορία, τη Φύση και τον Πολιτισμό των Επαρχιών Λάρνακας & Αμμοχώστου

64.000

100%

19.2.12

Μελέτες για την Περιοχή Παρέμβασης

112.000

100%

19.2.13

Ενέργειες Συνεργασίας

37.800

70%

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email