ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Δράσεις Προγράμματος

 

Εφαρμογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – Σχέδια που Υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

ΠΟΣΟ

ΧΟΡΗΓΙΑ %

4.3.1.1

Σχέδιο Χορηγιών για Λιανικό Εμπόριο και Μεταποίηση Αλιευτικών Προΐόντων

310.000

50%

4.3.1.2

Προώθηση,Εφαρμογή και Έλεγχος Σήματος Ποιότητας σε Ψαροταβέρνες

65.000

100%

4.3.1.3

Μελέτη για τη δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου

25.000

100%

4.3.2.1

Σχέδιο Χορηγιών Αλιευτικού Τουρισμου

100.000

75%

4.3.2.2

Σχέδιο Χορηγιών Διαφοροποίησης Δραστηριοτήτων - Επιδιορθώσεις Αλιευτικών Εργαλείων

20.000

50%

4.3.2.3

Σχέδιο Χορηγιών Καταδυτικού Τουρισμού

130.000

50%

4.3.2.4

Σχέδιο Χορηγιών Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής-Ψαροταβέρνες

290.000

50%

4.2.3.5

Σχέδιο Χορηγιών για Αξιοποίηση, Ανάδειξη και Προβολή του Θαλάσσιου Πλούτου

400.000

50%

4.3.2.6

Κατάρτιση σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο, σε θέματα αναπροσανατολισμού και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του αλιευτικού κλάδου

60.000

100%

4.3.2.7

Σχέδιο Εκπαίδευσης και Απόκτησης Άδειας Καπετάνιου

100.000

100%

4.3.2.8

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και προβολής του αλιευτικού τουρισμού στην περιοχή

25.000

100%

4.3.3.1

Κατάρτιση σε Απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο, σε περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας

76.000

100%

4.3.4.1

Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ( Θεματικό Αλιευτικό Φεστιβάλ)

80.000

100%

4.3.4.2

Καινοτόμα Δράση: Ανάδειξη,Προβολή και Περιήγηση στο Θαλάσσιο Πλούτο και Πολιτισμό των Περιοχών Λάρνακάς-Αμμοχώστου

100.000

100%

4.3.5.1

Έργα Δημοσίου Συμφέροντος

680.000

100%

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email