ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Προφίλ της Εταιρείας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ιδρύθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση για την αυτοδιοίκηση. Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μετόχους της όσον αφορά την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις και τα οράματά τους.


H εταιρεία αποσκοπεί στην κάλυψη των ακόλουθων αναγκών:

 • Παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παροχή στήριξης στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου όσον αφορά τον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδιασμό
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής των Επαρχίων Λάρνακας και Αμμοχώστου
 • Αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων μέσα από τη συμμετοχή και διαχείριση σχετικών προγραμμάτων
 • Παροχή τεχνικής στήριξης στους κατοίκους και φορείς των Επαρχίων Λάρνακας και Αμμοχώστου στους τομείς επιμόρφωσης και κατάρτισης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ανάπτυξη των σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου με τους αντιστοιχους φοριες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων
 • Προώθηση της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους φορείς του Δημοσίου, του Ημικρατικού και του Ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας τη συνέργια και την εταιρικότητα.


Συγκεκριμένα οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου απευθύνονται στις πιο κάτω ομάδες-στόχους των Επαρχίων Λάρνακας και Αμμοχώστου:

 

 • Δήμους και Κοινότητες
 • Γεωργούς και Κτηνοτρόφους
 • Επαγγελματίες και Επιχειρηματίες
 • Ξενοδόχους και Βιομηχάνους
 • Φορείς και Συνδέσμους
 • Οργανώσεις και Ομάδες
 • Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού
 • Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • Πολίτες


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.


Όραμα μας η ύπαρξη μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας που στηρίζεται στις ακόλουθες αξίες:

 

 • στην καινοτόμο και πρωτοποριακή προσέγγιση των δράσεών της
 • στην κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τη συνεχή κατάρτισή του
 • στη δημιουργία σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το συνεχή εξοπλισμό και την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας
 • στη σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας στις καθημερινές επαφές με φορείς και πολίτες και την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις κοινωνικές αξίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας
 • στην ανάπτυξη της δικής της ποιότητας λειτουργίας μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή των μεθόδων της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email