ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στόχοι

Στόχοι του Κέντρου είναι:

  • η εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, για τα σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την Ορεινή Λάρνακας και για τις διαθέσιμες ευκαιρίες να απολαύσουν στο πεδίο αυτά τα στοιχεία.
  • η προστασία ευαίσθητων δασικών και άλλων περιοχών, αφού οι επισκέπτες ενημερώνονται για τη μεγάλη σημασία τους.
  • η ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάπτυξη θετικής στάσης έναντι του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από τα παιδιά, αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email