ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κενή Θέση Λειτουργού Αλιείας

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καθήκοντα και ευθύνες:

 

  1. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου.
  2. Βοηθά στη διεξαγωγή έρευνας ή διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με άλλους λειτουργούς της Αναπτυξιακής και αναλαμβάνει ή συμμετέχει στη συγγραφή των σχετικών εκθέσεων.
  3. Αναλαμβάνει την οργάνωση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής καθώς και ετοιμασία δημοσιευμάτων για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής.
  4. Εφαρμόζει, αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή της  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου.
  5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email