ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
¶ρθρα
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας έχει προταθεί και είναι υποψήφια στα 5α Περιβαλλοντικά Βραβεία Green Dot Κύπρου, στην κατηγορία «Πράσινο Προϊόν/ Υπηρεσία». ..
INVESTORS IN PEOPLE [26.02.2014]
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας είναι επίσημος μέλος του Δικτύου Investor in People Cyprus , αφού έχει πιστοποιηθεί για την "Εφαρμογή του Μοντέλου Investor in People σε κυπριακές εταιρείες και οργανισμούς"...
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 4η (Έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας..
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα στον ¶ξονα 4, εγκρίθηκε από το Τμήμα Γεωργίας, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ». Η ΟΤΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους (Δικαιούχοι είναι η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ο ΚΟΤ και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα...
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα στον ¶ξονα 4, εγκρίθηκε από το Τμήμα Γεωργίας, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ». Η ΟΤΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υφιστάμενες ή νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα...
Το Δίκτυο «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» εντάσσεται στον ¶ξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Την Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου αποτελούν εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. ..
Νέα 1 - 6 από 6 [Σελίδες 1]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email