ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στόχοι

ΟΡΑΜΑ: «Συνεργασία για τη δημιουργία αυτοσυντηρούμενων, διαφοροποιημένων και ζωντανών αλιευτικών περιοχών, ελκυστικών για εργασία, κατοικία και επίσκεψη»


Στρατηγικός  Στόχος 1: Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών αλιευτικών περιοχών,  με σκοπό τη στήριξη και την ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης και των συνεργειών.

Στρατηγικός  Στόχος 2: Ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης τοπικής οικονομίας.

Στρατηγικός  Στόχος 3: Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Στρατηγικός  Στόχος 4: Προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων και της ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας των αλιευτικών περιοχών.

Στρατηγικός  Στόχος 5: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email