ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Δομή και Προσωπικό

Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου λειτουργούν οι εξής ομάδες:

  1. Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  2. Ομάδα Υπηρεσιών
  3. Ομάδα LEADER
  4. Ομάδα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  5. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας

Τα κριτήρια στελέχωσης της εταιρείας που καθορίζουν την πολιτική της είναι τα εξής:


• Ανάπτυξη και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της επαρχίας

• Προσέλκυση και αξιοποίηση έμπειρου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού που να συμβάλει τόσο στο ποιοτικό αποτέλεσμα των δράσεων όσο και στην επιμόρφωση των νεωτέρων και πιο άπειρων στελεχών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου προσφέρει:

 

• Ενδιαφέρουσα από άποψη περιεχομένου και ποικιλίας εργασία με πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών

• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης

• Εκπαίδευση και συνεχή προσωπική ανάπτυξη που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την εταιρεία ώστε να συνεχίσει να συμβάλλει τα μέγιστα στην «παραγωγή» και υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής, συμπληρωματικά με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής

• Κίνητρα παραμονής των στελεχών στην εταιρεία καθώς και στην ανάληψη υπευθυνοτήτων στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού συστήματος αμοιβών και παροχών απόλυτα συνυφασμένου με τη φιλοσοφία μιας εταιρείας που πιστεύει ότι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου συνεργάζεται επίσης με επιστήμονες, μελετητές και συμβούλους ανάπτυξης, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.


Διευθυντής

Βασίλης Κωνσταντίνου: vassilisc@anetel.com


Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Δρ.Ευδοκία Μπαλαμού: ebalamou@anetel.com

Άννα Κοσμά: akosma@anetel.com

Ευάγγελος Κεπόλας: ekepolas@anetel.com

Κωνσταντινος Καρεκλάς: ckareklas@anetel.com

Ματθαίος Πάππουλος: mpappoulos@anetel.com

 

Ομάδα Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Καρεκλάς: ckareklas@anetel.com

Σωκράτης Λεπτός: sleptos@anetel.com

Ομάδα LEADER

Δρ. Ευδοκία Μπαλαμού: ebalamou@anetel.com

Ευάγγελος Κεπόλας: ekepolas@anetel.com

Ματθαίος Πάππουλος: mpappoulos@anetel.com

Κωνσταντίνος Καρεκλάς: ckareklas@anetel.com


Ομάδα Συγχρηματοδοτούμενων

Ευδοκία Μπαλαμού: ebalamou@anetel.com

Ματθαίος Πάππουλος: mpappoulos@anetel.com


Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας

Άννα Κοσμά : akosma@anetel.com


Λογιστήριο

Νίκη Σκίτσα Πάτση: nskitsa@anetel.com


Γραμματεία

Μαρία Λυσιώτη: info@anetel.com

anetel@cytanet.com.cy

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email