ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Εξέλιξη του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου»

Το Δίκτυο «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» εντάσσεται στον ¶ξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Την Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου αποτελούν εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. Τις ΟΤΔ αποτελούν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ.

 

Η Ομάδα Διαχείρισης του Σχεδίου έχει ήδη προβεί σε δραστηριότητες προβολής του Δικτύου και των 20 μελών του (Δήμοι και Κοινότητες) σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, της Κύπρου και του εξωτερικού. Πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί η φωτογραφική κάλυψη των περιοχών, ενώ δρομολογούνται η δημιουργία της ιστοσελίδας του Δικτύου (www.beautifulvillages.com.cy) και η διοργάνωση σχολικού διαγωνισμού ζωγραφικής. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η δημιουργία διαδρομών και ολοκληρωμένων προτάσεων επίσκεψης για τα χωριά του Δικτύου, η έκδοση έντυπου οδηγού, η οργάνωση δημοσιογραφικών επισκέψεων στα χωριά, συνέδριο κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συντονιστή της Ομάδας Διαχείρισης του Σχεδίου, κ. Μάκη Παπαμιχαήλ, τηλ. 2481528024815280 και e-mail: mpapamichael@anetel.com.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email