ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Υπηρεσία τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διοργάνωσε   συνάντηση για Δημόσια  Διαβούλευση που αφορούσε  τα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας για  την περίοδο 2014 – 2020. Η συνάντηση υλοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012, από τις 6:00μ.μ. - 9:00μ.μ. και  φιλοξενήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στη Σκαρίνου.

Σκοπός της Δημόσιας Διαβούλευσης  ήταν  η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών οργανισμών και του Υπουργείου για την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας στο χρονικό ορίζοντα 2014-2020 στα πλαίσια της στρατηγικής “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση:

•   Στην Οικιακή και ατομική Καινοτομία

•  Στους Καινοτόμους Συνεργατισμούς με έμφαση στον αγροτουρισμό και την οικιακή οικονομία

Η συνάντηση ήταν ανοικτή προς το κοινό και παρευρέθηκαν άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες από την Επαρχία Λάρνακας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας θα στηρίξει και θα συμβάλει στην προσπάθεια του Υπουργείου για Δημόσιο Διάλογο με τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email