ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης- Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2: \"Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες\"

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό  Οργανισμό  Αγροτικών  Πληρωμών και  το  Τμήμα  Γεωργίας ανακοινώνουν προς  τις εγκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης ΟΤΔ την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 19.2 -Δράση 19.2.2:«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

 

Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει αρχές Οκτωμβρίου.


Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό του αγροτουρισμού από τον πιο κάτω συνδεσμο.

http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/AA83B89556376193C225819500203575?OpenDocument

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email