ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Εναρκτήρια Εκδήλωση Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου

 

Πραγματοποιήθηκε στις 09/11/2015 με μεγάλη επιτυχία η Εναρκτήρια Εκδήλωση Δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο  Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου                κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,  ο  Γραμματέας  και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου κ. Παναγιώτης Δαμιανού και κ. Αλέξης Γαλανός. Στους χαιρετισμούς, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου φορέα που σκοπό θα έχει την εκπαίδευση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, αιρετών και μόνιμου προσωπικού. Επίσης αναπτύχθηκε ο ρόλος που στοχεύει να διαδραματίσει η  Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα μπορούσε να αναλυθεί ως εξής:

 

1. Η παροχή, παράδοση, διεξαγωγή, κατάρτιση και οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, διασκέψεων, συγκεντρώσεων, με σκοπό άμεσο ή έμμεσο την προαγωγή και προώθηση της γενικής, εξειδικευμένης επαγγελματικής, τεχνικής ή άλλως πώς εκπαίδευσης στους αιρετούς ή τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

 

2. Η προαγωγή και προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και έρευνας προς όφελος των Αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετών μελών και υπαλλήλων αυτών και γενικά του κοινωνικού συνόλου

 

3. Η καλλιέργεια, μετάδοση, διεπιστημονική και εκπαιδευτική ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

4. Η συνεργασία, συμμετοχή, ανάληψη, προαγωγή και προώθηση από κοινού με άλλες σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς πάσης φύσεως εργασιών, έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με τους στόχους  της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

5. Η ανάληψη εκτέλεσης μελετών, παροχή συμβούλων, εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθοδήγηση, για λογαριασμό της Ακαδημίας, των μετόχων αυτής και τρίτων προσώπων επί προτάσεων, προγραμμάτων, έργων, εργασιών που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και επί πάσης φύσεως συναφών με τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Το νομικό καθεστώς που διέπει την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εταιρείας μετοχικής μη κερδοσκοπικής, με μετόχους κατά 40% την Ένωση Δήμων Κύπρου, 40% την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 20% την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, στην οποία ανατέθηκε ρόλος συντονιστή. Η Ακαδημία  διοικείται από 13μελές διοικητικό συμβούλιο. Πέντε μέλη ορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, πέντε μέλη από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τρία μέλη από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας.