ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Τα σημαντικά οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίδρασή τους στην κοινωνία και την αγροτική ανάπτυξη αναδεικνύει η πρώτη παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης που τιτλοφορείται «Κύκλοι της γης»...
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν προς τις εγκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης ΟΤΔ την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 19.2 -Δράση 19.2.2:«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020...
Το Τμήμα Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης και προβολής του «Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», αλλά και της καλύτερης πληροφόρησης του κοινού για την εγγραφή του στο Μητρώο, διοργανώνει βραδινές ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλες τις αγροτικές περιφέρειες των Επαρχιών...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email