ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας η ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελεί ένα ταχύ, αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο ολοκληρωμένης πληροφόρησης. Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων αλλά και προκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και δράσεις που προσφέρει η Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Το Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του στόχου για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας στην Κύπρο αφού αποσκοπεί στη δημιουργία της απαραίτητης κατάλληλης κοινής υποδομής για την ορθολογική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε οργανωμένες κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. ..
Στα πλαίσια της Καλλιέργειας Υδατικής Συνείδησης, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας (ΚΠΕΟΛ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), θα πραγματοποιήσει δράσεις που αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ορθής χρήσης του νερού..
Η εταιρεία ARISTOLEO ( εταίρος στο πρόγραμμα ARISTOIL ) διοργανώνει το διήμερο 6-7 Μαίου, στο αμφιθέατρο Λεβέντη του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνέδριο με θέμα το ελαιολαδο και τις προστατευτικές του για την υγεία ιδιότητες. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου...
Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11/4/2017 μέχρι 30/6/2017 για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. ..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email