ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  (ΑΝΕΤΕΛ) ήταν μια πρωτοβουλία της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας.

Μετά από μακροχρόνια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, με την ένθερμη υποστήριξη των Δήμων της Επαρχίας Λάρνακας και άλλων φορέων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού. Μέσω αυτού του μηχανισμού, θα καθίστατο δυνατή η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες που διέπουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για υλοποίηση του οράματος κάθε Κοινότητας και Δήμου.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας η ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελεί ένα ταχύ, αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο ολοκληρωμένης πληροφόρησης. Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων αλλά και προκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και δράσεις που προσφέρει η Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

"Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του"..
Let’s do it Cyprus [31.03.2016]
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου για ακόμα μια φορά υποστηρίζει την εκστρατεία Let’s Do It Cyprus, με τη συμμετοχή προσωπικού στην ομάδα συντονισμού και παραχωρώντας τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας για να χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα 2 Κέντρα Συντονισμού. ..
Η Διαχείριση Έργων απαιτεί πολύ χρόνο, δεξιότητες και προσεκτική εργασία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι κατά τη Διαχείριση ενός Έργου και αυτό είναι που το καθιστά ενδιαφέρον και απαιτητικό...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email