ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ανακοινώσεις
Η χορηγία αφορά τη συντήρηση/αποκατάσταση της οικοδομής και παρέχεται ως ενιαίο σύνολο μόνο για την ολοκληρωμένη συντήρησή της,μια μόνο φορά. Είναι δυνατό να παρασχεθεί εκ νέου για ολοκληρωμένη συντήρηση οικοδομής, μετά από περίοδο είκοσι περίπου χρόνων από τηνπροηγούμενη παραχώρηση κινήτρων. Σε περίπτωση που η οικοδομή υποστεί ζημιά πέραν από τη συνήθη φθορά του χρόνου από συγκεκριμένα αίτια(π.χ. σεισμός, φωτιά, καθίζηση εδάφους), είναι δυνατό να εξεταστεί παραχώρηση κινήτρων πριν τα είκοσι χρόνια...
Το Καθεστώς προνοεί ενίσχυση προώθησης (50%-100%) προς μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ..
• Δίδεται χορηγία €350 για την εγκατάσταση/ αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) και €175 για εγκατάσταση/ αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων, ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο...
Τα σημαντικά οφέλη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίδρασή τους στην κοινωνία και την αγροτική ανάπτυξη αναδεικνύει η πρώτη παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης που τιτλοφορείται «Κύκλοι της γης»...
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν προς τις εγκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης ΟΤΔ την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 19.2 -Δράση 19.2.2:«Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020...
Το Τμήμα Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης και προβολής του «Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», αλλά και της καλύτερης πληροφόρησης του κοινού για την εγγραφή του στο Μητρώο, διοργανώνει βραδινές ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλες τις αγροτικές περιφέρειες των Επαρχιών...
Το Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του στόχου για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας στην Κύπρο αφού αποσκοπεί στη δημιουργία της απαραίτητης κατάλληλης κοινής υποδομής για την ορθολογική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε οργανωμένες κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. ..
Νέα 31 - 40 από 51 [Σελίδες 6]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email