ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Καταπολέμηση της Θαλάσσιας Ρύπανσης

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας διοργάνωσε ημερίδα για την Καταπολέμηση της Θαλάσσιας Ρύπανσης, στα πλαίσια του προγράμματος MAREMED την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, ώρα 9:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Palm Beach στη Λάρνακα.

Η ημερίδα είχε σαν στόχο να αναλύσει και να εξετάσει τα ακόλουθα:

  • Ποιες οι συνεργασίες μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων για τον έλεγχο της ρύπανσης και την αντιμετώπισή της σε συνεργασία με τους εταίρους  του προγράμματος καθώς και του ευρωπαϊκούς οργανισμούς DG-ECHO, DG-MARE, CPMR, CEDRE και REMPEC;
  • Ποιες οι οικονομικές και οικολογικές καταστροφές ως αποτέλεσμα της διαρροής πετρελαίου και της ρύπανσης  του νερού της θάλασσας;
  • Ποια η θέση του ελέγχου της ρύπανσης σε σχέση με τις μακρό-περιφερειακές στρατηγικές και ποιες οι κοινές προοπτικές μεταξύ των διαφόρων «sea basins»;
  • Ποιος ο έλεγχος της ρύπανσης στο ευρύτερο πλαίσιο της δράσης της ΕΕ σχετικά με τη ναυτιλιακή ασφάλεια, ιδιαίτερα από άποψη αποζημίωσης για την περιβαλλοντική ζημία ως αποτέλεσμα της ρύπανσης του θαλάσσιου νερού;
  • Πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις κατά της μόλυνσης από πετρελαιοκηλίδα.

 

Επίσης, στις 10 και 11 Οκτωβρίου διεξάχθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τεχνικές για την οργάνωση εκστρατείας καθαρισμού των ακτών από μόλυνση η οποία προκαλείται από πετρελαιοκηλίδα.  Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα θέματα ασφάλειας, ο τρόπος οργάνωσης της ομάδας των ατόμων καθώς και του εξοπλισμού που απαιτείται για την καθαριότητα των ακτών. Τέλος, στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση καθαρισμού της ακτής στην  Παραλία της Ορόκλινης. Το σενάριο της άσκησης είχε να κάνει με ατύχημα που έγινε σε πετρελαιοφόρο στο κόλπο της Λάρνακας και ότι πάρα τις προσπάθειες για καθαρισμό της πετραιλεοκηλιδας η μόλυνση από το πετρέλαιο έφτασε στην ακτή. Εκεί οι δυο εκπαιδευτές από τον ευρωπαϊκό οργανισμό CEDRE έδειξαν στους συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο καθαρισμός της ακτής. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν στην άσκηση με πραγματικό εξοπλισμό.

 

Η ημερίδα απευθυνόταν σε κυβερνητικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς και στελέχη που ασχολούνται με τη θαλάσσια πολιτική και τη ρύπανση.

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Όνομα
Επίθετο
Email